این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
04133373631
تبریز
خیابان آزادی – روبروی پمپ بنزین مارالان – ساختمان آتیه – طبقه هفتم

دکتر امیرمحمد نوالی متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر امیرمحمد نوالی