دکتر مسعود سالاری
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر مسعود سالاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود سالاری

شماره تماس:

05433214803

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – امیرالمومنین 11