دکتر اکبر فاضل

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اصفهان

دکتر اکبر فاضل متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر اکبر فاضل

شماره تماس:

03132241110

آدرس:

اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – طبقه چهارم