این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اصفهان
03132241110
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – طبقه چهارم

دکتر اکبر فاضل متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر اکبر فاضل