دکتر بهمن جامی


تخصص : چشم


شهر: گرگان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر بهمن جامی متخصص چشم

—————–

آدرس:
گلستان – گرگان – خیابان امام خمینی – آفتاب 20 – کوچه کتابفروشی جلالی

 


 

تلفن تماس:
01732222674