این پزشک

تخصص پزشک: چشم
یاسوج
07433228212
یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد – یاسوج – خیابان شهید منتظری – جنب بیمارستان شهید بهشتی – کلینیک شماره 1 شهید مفتح

دکتر بهمن شریفی متخصص چشم و بینایی در یاسوج | آدرس و تلفن دکتر بهمن شریفی