این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133383996
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – بین خیابان 4 و 5 – مجتمع کسری

دکتر بیتا شالبافان متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر بیتا شالبافان