دکتر حاتم زبردست
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: خرم آباد

دکتر حاتم زبردست

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حاتم زبردست

شماره تماس:

06633225701

آدرس:

لرستان – خرم آباد – خیابان انقلاب – روبروی بیمارستان شهدای عشایر – کوچه تختی – پلاک 67