این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
خرم آباد
06633225701
خرم آباد
لرستان – خرم آباد – خیابان انقلاب – روبروی بیمارستان شهدای عشایر – کوچه تختی – پلاک 67

دکتر حاتم زبردست متخصص مغز و اعصاب در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر حاتم زبردست