دکتر حامد یسبح

تخصص: دندانپزشک
محل مطب: تبریز

دکتر حامد یسبح دندانپزشک در تبریز

شماره تماس:

04133412822

آدرس:

ایلخچی – خیابان امام – نرسیده به چهار راه صائب