این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132317720
شیراز
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه) – جنب داروخانه اردیبهشت – ساختمان نور – طبقه ششم

دکتر حسام الدین مقدسی جهرمی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر حسام الدین مقدسی جهرمی