این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09176851826
شیراز
فرهنگ شهر – بین کوچه 31 و 33 – ساختمان مهران – طبقه اول واحد 105

دکتر حسین سلیمانی نیا متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر حسین سلیمانی نیا