این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05132255355
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی 6 – نبش چهار راه اول – مجتمع پزشکان کوهسنگی

دکتر حسین صحی زاده متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر حسین صحی زاده