این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138525831
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – ساختمان آفتاب – واحد 8

دکتر حمیدرضا علی پور تبریزی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر حمیدرضا علی پور تبریزی