این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
04135564919
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – چهارراه باغشمال – ابتدای خیابان 17 شهریور – روبروی بانک قوامین – ساختمان انیاک – طبقه همکف

دکتر حکیم الله قلم آرا متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حکیم الله قلم آرا