این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132355202
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه عباس آباد – روبروی بانک اقتصاد نوین – بن بست بامداد – ساختمان رادیولوژی بامداد – طبقه اول

دکتر داود رجبی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر داود رجبی