این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
قزوین
02833220045
قزوین
خیابان فردوسی جنوبی – نبش کوچه نسترن – ساختمان پزشکان نسترن – طبقه اول

دکتر رزا زاوشی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر رزا زاوشی