این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01333325016
رشت
روبروی بیمارستان پورسینا – ساختمان اطبا – طبقه همکف

دکتر سیدحسین علوی فومنی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر سیدحسین علوی فومنی