دکتر سیدعلی نقیبی
تخصص: چشم
محل مطب: قم

دکتر سیدعلی نقیبی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدعلی نقیبی

شماره تماس:

02537749401

آدرس:

قم – خیابان صفائیه – کوچه 39 – ساختمان سپهران – طبقه 2