این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ساری
01132264280
ساری
مازندران – ساری – میدان کشوری – نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی – بالای داروخانه دکتر شریف پور

دکتر سیدمحمدحسین عماد متخصص چشم و بینایی در ساری | آدرس و تلفن دکتر سیدمحمدحسین عماد