دکتر سیدمحمدحسین عماد


تخصص: چشم


شهر: ساری

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سیدمحمدحسین عماد متخصص چشم

—————–

آدرس:
مازندران – ساری – میدان کشوری – نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی – بالای داروخانه دکتر شریف پور


 

تلفن تماس:
01132264280


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.