این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شهرکرد
03832222847
شهرکرد
خیابان ۱۲ محرم – مجتمع پزشکی نور – طبقه پنجم

دکتر سید مجید هاشمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر سید مجید هاشمی