این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
شیراز
07136265203
شیراز
قدوسی شرقی – روبروی سلطانیه – ساختمان فردوس – طبقه سوم

دکتر سید منیرالدین ناظم السادات متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر سید منیرالدین ناظم السادات