دکتر شهرزاد رضایی
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر شهرزاد رضایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر شهرزاد رضایی

شماره تماس:

08132514884

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – ساختمان شفا – طبقه 4