دکتر شهریار نامدار
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر شهریار نامدار

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر شهریار نامدار

شماره تماس:

01133303539

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان فرهنگ – ساختمان شهریار 3 – واحد 607