دکتر عباس بختیاری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر عباس بختیاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عباس بختیاری

شماره تماس:

08132516282

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – ساختمان پزشکان شماره یک