این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بیرجند
056-32233425
بیرجند
خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 3 – مجتمع پزشکی سینا

دکتر عباس حسینی راد متخصص چشم و بینایی در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر عباس حسینی راد