دکتر عباس حسینی راد
تخصص: چشم
محل مطب: بیرجند

دکتر عباس حسینی راد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عباس حسینی راد

شماره تماس:

056-32233425

آدرس:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 3 – مجتمع پزشکی سینا