این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اصفهان
03132645910
اصفهان
اصفهان – خیابان بزرگمهر – ابتدای هشت بهشت غربی – ساختمان سروش – طبقه اول – واحد 6

دکتر عباس خسروی فارسانی متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر عباس خسروی فارسانی