دکتر عبدالرحیم رازقی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر عبدالرحیم رازقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرحیم رازقی

شماره تماس:

03432237610

آدرس:

کرمان – پارک نشاط – ابتدای خیابان سعدی