این پزشک

تخصص پزشک: چشم
گرگان
01732226252
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 1 – کوچه دکتر حداد

دکتر عذرا حداد درفشی متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر عذرا حداد درفشی