دکتر عزت اله فاضلی مقدم

تخصص: تغذیه
محل مطب: خرم آباد

دکتر عزت اله فاضلی مقدم متخصص تغذیه در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر عزت اله فاضلی مقدم

شماره تماس:

06633408176

آدرس:

خیابان شهداء غربی – ساختمان پزشکان شهداء – طبقه اول – واحد یک