این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اردبیل
04533249999
اردبیل
اردبیل – سرچشمه – جنب مسجد سرچشمه – روبروی داروخانه فرشید

دکتر عزیزالله ادیب متخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر عزیزالله ادیب