این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135566491
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – نرسیده به تقاطع ارتش – ساختمان شماره 10

دکتر علیرضا اللهیاری ثانی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر علیرضا اللهیاری ثانی