این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ دست و جراحی شانه و آرنج / ارتوپد
کرج
02634419581
کرج
روبروی بیمارستان مدنی – خیابان مهران – ساختمان جهانشهر – بالای املاک خانه ما – طبقه 4 – واحد 9

دکتر علیرضا تعبدی متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر علیرضا تعبدی