این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
09359344818
شیراز
فارس – شیراز – بلوار میرزای شیرازی (تاچارا) – کلینیک ابن سینا – طبقه اول

دکتر علیرضا فرغت متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر علیرضا فرغت