این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133370992
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – کوچه شفا – ساختمان گلگشت – طبقه سوم

دکتر علی اکبر طاهر اقدم متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر علی اکبر طاهر اقدم