دکتر علی اکبر یزدان پناه
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر علی اکبر یزدان پناه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی اکبر یزدان پناه

شماره تماس:

031-33033730

آدرس:

اصفهان – دروازه شیراز – خیابان مشتاق سوم – بلوار ارغوانه – مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی