این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
04136572201
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان عباسي – جنب بيمارستان نيكوكاري – ساختمان اطبا ، طبقه 4

دکتر غلامرضا سلیمانیان متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر غلامرضا سلیمانیان