این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اهواز
06132220182
اهواز
ابتدای خیابان نادری – جنب پاساژ جام جم – ساختمان آلومینیم – طبقه 2

دکتر فرحدخت مستوفی بلکرسی متخصص پوست و مو در اهواز | آدرس و تلفن فرحدخت مستوفی بلکرسی