دکتر فرزانه حصاری
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر فرزانه حصاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرزانه حصاری

شماره تماس:

041-32671775

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان عباسی – مرکز چشم پزشکی علوی