این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-32671775
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان عباسی – مرکز چشم پزشکی علوی

دکتر فرزانه حصاری متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر فرزانه حصاری