این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
سنندج
08733228076
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان مولوی – کوچه جنب ساختمان راژه – ساختمان پزشکان سنندج – طبقه 4 – واحد 15

دکتر فرزانه کریمیان متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر فرزانه کریمیان