دکتر فرزانه کریمیان

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: سنندج

دکتر فرزانه کریمیان متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر فرزانه کریمیان

شماره تماس:

08733228076

آدرس:

کردستان – سنندج – خیابان مولوی – کوچه جنب ساختمان راژه – ساختمان پزشکان سنندج – طبقه 4 – واحد 15