این پزشک

تخصص پزشک: چشم
گرگان
01732233056
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – ساختمان ایرانشهر

دکتر فرهاد ذبیحی متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر فرهاد ذبیحی