این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03136290790
اصفهان
اصفهان – خیابان چهارباغ بالا – ابتدای خیابان شریعتی – روبروی بیمارستان شریعتی – مجتمع تجاری اداری شریعتی – طبقه اول – واحد 113

دکتر فریبرز نیک آئین کوپائی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر فریبرز نیک آئین کوپائی