دکتر فریدون موشخیان
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر فریدون موشخیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فریدون موشخیان

شماره تماس:

05138449622

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – ابتدای محتشمی 2 – ساختمان پزشکان سینوهه – طبقه 3