دکتر فهیمه احمدی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: بوشهر

دکتر فهیمه احمدی متخصص مغز و اعصاب در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر فهیمه احمدی

شماره تماس:

07733564499

آدرس:

بوشهر – خیابان امام – جنب بانک ملی – ساختمان مهرگان