این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132351426
شیراز
فارس – شیراز – خیابان مشیر فاطمی – بین خیابان معدل و هدایت – ساختمان پاساژ شیراز – طبقه دوم

دکتر فیصل صاکی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر فیصل صاکی