این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08713282389
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان پاسداران – کوچه تیموری – ساختمان پزشکان مهر – طبقه اول – واحد 5

دکتر لیلا ساسانی متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر لیلا ساسانی