این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بیرجند
09159154090
بیرجند
خیابان غفاری – روبروی دانشگاه علوم پزشکی – نبش ابوریحان – ساختمان پزشکان بوعلی – طبقه ۳

دکتر مجتبی نسیمی متخصص پوست و مو در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر مجتبی نسیمی