این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
اهواز
06133731389
اهواز
کیانپارس – خیابان اسفند شرقی – نبش اردیبهشت – متجمع پزشکی آپادانا – طبقه دوم

دکتر مجید کاراندیش متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر مجید کاراندیش