این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
زاهدان
05433422290
زاهدان
خیابان خیام – رو به روی بانک صادرات – ساختمان پزشکان مرکزی – طبقه همکف

دکتر محسن ابراهیمی متخصص ارتوپدی در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر محسن ابراهیمی