دکتر محسن ابراهیمی منفرد
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اراک

دکتر محسن ابراهیمی منفرد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن ابراهیمی منفرد

شماره تماس:

08632217259

آدرس:

مرکزی – اراک – میدان شهدا – خیابان شهید شیرودی – ساختمان پزشکان