این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138448930
مشهد
قاسم آباد – بین شریعتی 62 و 64 – داروخانه فتح اله زاده طبقه دوم

دکتر محمدحسن فتح اله زاده قیصری متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر صادق محمدحسن فتح اله زاده قیصری