این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132317718
شیراز
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت – بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه) – جنب داروخانه اردیبهشت – ساختمان نور – طبقه سوم

دکتر محمدحسین روزی طلب متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین روزی طلب